РУСУКРENG

Виробництво аміаку

Цех А-3

 
 
 

Технологічний процес отримання аміаку розроблено фірмою «Гранд паруаз», синтезу газу – фірмою «Фостер-Віллер». Генпроектувальник – фірма «ЕHСА-Франція».

Проектна потужність виробництва – 400 тис. тон аміаку на рік.

Виробництво аміаку синтетичного складається з двох технологічних ліній.

Метод виробництва – синтез аміаку з азоту і водню під тиском 32–35 МПа і температурі 430–570°С за наявності каталізатора на основі заліза.

 

Цех А-5

 
 
 

Технологічний процес виробництва рідкого аміаку розроблено фірмою «Келог» (США), проект всіх частин (за винятком будівельної, підземних трубопроводів і естакади наливу аміаку рідкого) – фірмою «ТЕС» (Японія).

Проектна потужність виробництва – 450 тис. тон рідкого аміаку на рік.

Цех введено в експлуатацію в січні 1980 року.

У 2006–2008 рр. проведено два етапи реконструкції агрегату зі збільшення потужності виробництва аміаку рідкого до 562,7 тис. тон на рік.

Виробництво аміаку синтетичного виконано в одній технологічній нитці.

 

Виробництво аміачної селітри

Цех М-9

 
 
 

Технологічний процес виробництва аміачної селітри розроблено ДІАП (м. Москва, Росія).

Проектна потужність виробництва – 970 тис. тон аміачної селітри на рік.

Виробництво аміачної селітри складається з двох технологічних ліній.

 

Виробництво карбамідо-аміачної суміші

Цех М-7

 
 
 

Розробку технологічного проекту виробництва карбамідо-аміачної суміші (КАС) виконано фірмою «СПІ Батіньоль» (Франція).

Проектна потужність виробництва КАС – 200 тис. тон на рік.

Після проведеної в 2009 році реконструкції потужність склала 500 тис. тон КАС на рік.

Виробництво КАС складається з двох технологічних ліній.

 

Виробництво карбаміду

Цех М-2

 
 
 

Технологічний процес виробництва карбаміду розроблено фірмою «Хемо-проект» (Чехія) за процесом та ноу-хау на основі ліцензії фірми «Стамікарбон» (Нідерланди).

Проектна потужність виробництва – 330 тис. тон карбаміду на рік.

Виробництво карбаміду виконано в одній технологічній нитці. 

 

Цех М-6

 
 
 

Технологічний процес виробництва карбаміду розроблено фірмою «Хемо-проект» (Чехія) за процесом та ноу-хау на основі ліцензії фірми «Стамікарбон» (Нідерланди).Проектна потужність виробництва – 330 тис. тон карбаміду на рік. В результаті реконструкції технологічної схеми цеху згідно з базовим проектом фірми  «Urea Casale» Швейцарія потужність виробництва збільшилася до 561 000 тонн карбаміду на рік. Виробництво карбаміду виконано в одній технологічній нитці.

 

Виробництво діоксиду вуглецю скрапленого Цех М-6

 
 
 

Цех збудовано і введено в експлуатацію за проектом Державного науково-дослідного і проектного інституту хімічних технологій «Хімтехнологія» (Черкаська філія) в 2003 році.

В 2005 році було досягнуто подальше збільшення потужностей виробництва діоксиду вуглецю скрапленого в два рази – до 24 тисяч тон на рік.

 

Виробництво неконцентрованої (слабкої) азотної кислоти

Цех М-5

 
 
 

Технологічний процес виробництва неконцентрованої азотної кислоти розроблено Дніпродзержинською філією ДІАП.

Проектна потужність виробництва – 1,2 млн тон кислоти на рік.

Виробництво неконцентрованої азотної кислоти комплектується 10 технологічними лініями по 120 тис. тон на рік на базі агрегатів УКЛ-7.

 

Виробництво капролактаму

Виробництво капролактаму рідкого в цеху К-1

 
 
 

Розробку технологічного процесу виробництва капролактаму виконано ДІАП (м. Москва, Росія) та фірмою «СМК» (Німеччина).

Проектна потужність виробництва – 50 тис. тон капролактаму на рік.

Після проведеної в 2007 році реконструкції потужність виробництва склала 60 тис. тон капролактаму на рік.

Виробництво капролактаму складається з двох технологічних ліній.

 

Виробництво кристалічного капролактаму в цеху К-7

 
 

Розробку технологічного проекту виробництва кристалічного капролактаму виконано ДНДПІ «Хімтехнологія» (Черкаська філія).

Проектна потужність виробництва – 50 тис. тон на рік.

Виробництво сульфату амонію кристалічного в цеху К-2

 
 
 

Розробку технологічного проекту виробництва сульфату амонію кристалічного виконано Кемеровською філією ДІАП і фірмою «СМК» (Німеччина).

Проектна потужність виробництва – 140 тис. тон сульфату амонію на рік. Після проведеної в 2007 р. реконструкції потужність виробництва склала 153 тис. тон на рік.

Виробництво сульфату амонію складається з двох паралельно працюючих технологічних ліній.

 

Виробництво продуктів розділення повітря в цеху К-3

 
 
 

Виробництво призначено для комплексного розділення повітря на азот, кисень і аргон.

Технологічний процес отримання продуктів розділення повітря ґрунтується на методі низькотемпературної ректифікації і включає очищення атмосферного повітря від домішок, стискання, послідовне охолодження, зрідження, низькотемпературну ректифікацію з отриманням основних компонентів (азот, кисень, аргон).

Виробництво продуктів розділення повітря складається з трьох установок поділу: дві - Аж Кж КААрж-2 і одна- КА-5.

 

Виробництво аміаку водного

Цех М-7

 
 

Технологічний процес отримання аміаку водного розроблено Сєвєродонецькою філією ДІАП.

Проектна потужність виробництва – 252 тис. тон аміаку водного на рік.

 

Виробництво іонообмінних смол (катіонітів) в цеху І-1

Цех I-1

 
 
 

Технологічний процес виробництва катіонітів розроблено НВО «Пластмас» (м. Москва, Росія). Технологічна схема періодичної дії.

Потужність виробництва після реконструкції, проведеної в 2005 році, становить 3250 тон на рік катіонітів у перерахунку на марку КУ-2-8.