РУСУКРENG
Особлива інформація Товариства
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Відомості про зміну власників, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій від 07.04.2011
   
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 15.04.2011
   
Інформація про проведення загальних зборів акціонерів від 19.05.2011    
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 21.06.2011
   
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 30.06.2011
   
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 27.06.2012
   
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 21.06.2013
   
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 25.06.2014
   
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 11.08.2014
   
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 23.06.2015
26.06.2015  
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 04.02.2016
05.02.2016  
Відомості про зміну складу посадових осіб
від 21.06.2016
21.06.2016  
Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів
31.08.2016  
Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів
04.10.2016  
Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів
31.10.2016  
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 05.12.2016  
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 06.12.2016