РУСУКРENG
Статут, зміни до Статуту
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ"    
Проспект емісії акцій відсутній. Причини відсутності документу - ПАТ «Азот» не здійснювало розміщення цінних паперів відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» N 3480-IV від 23 лютого 2006 року, тому такий документ, як проспект емісії цінних паперів, у ПАТ «Азот» відсутній.    
Свідоцтво про випуск акцій Товариства
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Свідоцтво про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ"    
Засновницький (установчий) договір відсутній. Причини відсутності документу - Засновницький (установчий) договір не укладався