РУСУКРENG
Випуск високоякісної та наукомісткої продукції – пріоритетне завдання ПАТ "Азот" (м. Черкаси)

У 2004 році на ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси) було розроблено і впроваджено систему менеджменту якості, яка поширюється на розробку (проектування) і розвиток процесів виробництва, а також виробництво і збут:

 

  • аміаку, продуктів його переробки та супутніх продуктів виробництва аміаку
  • продуктів розділення повітря
  • іонообмінних смол і супутніх продуктів виробництва іонообмінних смол
  • капролактаму та супутніх продуктів виробництва капролактаму

 

У травні 2005 року аудитори нідерландської фірми TNO Certification b. v. провели сертифікаційний аудит системи менеджменту якості ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси). За результатами аудиту підприємство отримало перший сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO:9001.

У 2006 році було успішно проведено сертифікаційний аудит системи менеджменту навколишнього середовища і системи управління охороною праці. Аудитором виступила англійська компанія Moody International, яка видала ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси) сертифікати відповідності СМНС і СУОП вимогам міжнародних стандартів ISO:14001 та OHSAS:18001.

Інтегрована система менеджменту (ІСМ) включає в себе систему менеджменту якості (СМЯ), систему менеджменту навколишнього середовища (СМНС) і систему управління охороною праці та промисловою безпекою (СУОП). Кожна з трьох систем ІСМ відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Відтоді підприємство постійно покращує результативність власної інтегрованої системи менеджменту та успішно проходить наглядові та ресертифікаційні аудити, що проводяться зовнішніми аудиторами.

З метою реалізації REACH, регламенту ЄС про реєстрацію, оцінку, дозвіл і обмеження хімічних речовин на ринку Європейського союзу, покликаного забезпечити високий рівень захисту здоров'я людини і навколишнього середовища, ПАТ «Азот» (м. Черкаси) зареєструвало в центральній базі даних Європейського хімічного агентства свою продукцію: