РУСУКРENG

Годовая финансовая отчетность за 2012 год

Вид информации Дата публикации Ссылка
Баланс на 31.12.2012    
Звіт про фінансові результати за 2012 рік    
Звіт про власний капітал за 2012 рік    
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік    

Годовая финансовая отчетность за 2013 год

Вид информации Дата публикации Ссылка
Баланс на 31.12.2013    
Звіт про фінансові результати за 2013 рік    
Звіт про власний капітал за 2013 рік    
Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік    

Годовая финансовая отчетность за 2014 год

Вид информации Дата публикации Ссылка
Річна фінансова звітність за 2014 рік  30.04.2015  

Годовая финансовая отчетность за 2015 год

Вид информации Дата публикации Ссылка
Річна фінансова звітність за 2015 рік 29.04.2016  

Годовая финансовая отчетность за 2016 год

Вид информации Дата публикации Ссылка
Річна фінансова звітність за 2016 рік 28.04.2017